نوشته‌ها

سازمان حفاظت محیط زیست تخمین می‌زند که هر ساله ۱ تریلیون گالن آب در اثر نشت لوله هدر می‌رود. تحقیقات آنها نشان می‌دهد که حدود ۱۰٪ از مالکان خانه بخش عمده‌ای از این هدر رفتگی آب را تشکیل می‌دهند. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می‌توانیم یک لوله نشتی را در خانه خود پیدا کنیم.