نوشته‌ها

گاز فاضلاب یک خطر جدی و رفع آن

گاز فاضلاب یک محصول جانبی از تجزیۀ زباله‌های طبیعی انسان است که شامل گازهای سولفید هیدروژن، آمونیاک و موارد دیگر می‌شود. سولفید هیدروژن موجود در گاز فاضلاب چیزی است که به آن بوی تخم مرغ فاسد شده می‌دهد. گاز فاضلاب لزوماً در سطوح پایین سمی نیست، با این حال، قرار گرفتن در معرض زیاد می‌تواند […]